Investeren

Investeren in kansrijke MKB-ondernemingen loont. Bij Crowd Capital Brabant kun je rekenen op goed gescreende en geanalyseerde investeringsdoelen, kwalitatief rendement en een goede match tussen investeerder en onderneming. Bovendien vergroot je je betrokkenheid bij de Brabantse MKB-bedrijven. Van ondernemers, voor ondernemers. Een gouden ei met groeipotentie!

Broedplaats

Crowd Capital Brabant faciliteert kansrijke MKB-ondernemingen in Brabant om voor hun ambities de noodzakelijke financieringen te verkrijgen. We nemen je hiermee al het voorwerk uit handen, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken voor je investeringsdoel, of voor een doordachte mix van investeringsdoelen. Uniek aan ons platform is dat je als investeerder op kunt treden als coach of expert. Op die manier raak je optimaal betrokken bij je investeringsdoel. Je maakt bovendien deel uit van ons netwerk van enthousiaste lokale partners, investeerders en ondernemers.

Onze waardepropositie:

  • zowel de ondernemer als de investeerder wordt ontlast
  • aanpak die de ondernemer de regie geeft in zijn eigen bedrijfsprofilering
  • de ondernemer is goed voorbereid op de financieringsvraag en begeleid door coaches en experts
  • hechte community waar ambities tot wasdom komen

Analyses

Als de ondernemer zijn bedrijfsprofilering gereed heeft, is de basis gelegd voor de kwaliteitstoets in het vervolgtraject. Wij starten een antecedentenonderzoek en zorgen voor een analyse en beoordeling van de kredietwaardigheid van de onderneming. Vervolgens bepalen we een financieringsmix die het meest recht doet aan de omstandigheden van de onderneming (veelal een stapelfinanciering, afgestemd op de balans- en risicoverhoudingen).

Matchmaking

Crowd Capital Brabant biedt je de mogelijkheid om op basis van een investeringsprofiel een match te maken met een interessante en passende MKB-onderneming.

Onze waardepropositie:

  • bemiddeling via het platform ‘Golden Egg Check’ èn door tussenkomst van de medewerkers van Crowd Capital Brabant
  • matches binnen het platform: het is aan de ondernemer om uiteindelijk een keuze te maken voor de invulling van zijn financieringsmix en dus ook voor de investeerder
  • actieve begeleiding door ons team
  • diverse contactmomenten waar je al kennis kunt maken met de ondernemers die jouw interesse wekken
  • pitches en bedrijfsbezoeken, waardoor matchmaking een bijzondere dynamiek krijgt

Financieringsrisico

Crowd Capital Brabant besteedt uiterste zorg aan de informatie die beschikbaar wordt gesteld over de onderneming ten aanzien van het ondernemingsplan, de kredietwaardigheid, de risicoclassificatie en andere gegevens die van belang kunnen zijn voor het beoordelen of een investering verantwoord is. Hierbij is het verstandig u mede te laten leiden door het spreiden van investeringsrisico’s.
Niettemin blijft het altijd uw eigen afweging of en hoeveel u in een onderneming wilt investeren.

Afwikkeling

Bij de afwikkeling van de financiering richten we ons op een vlotte doorloop, zonder ‘losse eindjes’. Alles moet rond zijn: de totale financiering is gecommitteerd en iedereen is geïnformeerd over de afloop van de propositie. Wij zorgen ervoor dat investeerders en stakeholders op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van de gefinancierde onderneming.

Investeren?

Je bent als investeerder op zoek naar interessante proposities die passen binnen je profiel. Op ons platform kun je een eigen profiel aanmaken en krijg je een overzicht krijgt van alle proposities in onze portefeuille. Meld je aan en neem een kijkje.